niedziela, 17 sierpnia 2014

Wirtualna wycieczka po Atenach

Agora Grecka


Agora była miejscem, gdzie koncentrowało się życie społeczne, kulturalne, polityczne i handlowe Aten. Tu znajdowały się najważniejsze społeczne instytucje miasta i odbywały się pierwsze przedstawienia teatralne oraz obrady Zgromadzenia Ludowego. 

Agora od południa przylega do podnóża Areopagu, od zachodu graniczy z niewysokim wzgórzem Kolonos Agorajos, na którym to mieści się Świątynia Hefajstosa. Wschodnią granice wyznacza budynek Muzeum Agory czyli dawna stoa Attalosa II pochodząca z II w. p.n.e. Natomiast część północna rynku została zniszczona podczas budowy linii kolejowej Ateny-Pireus. 

Pierwotnie Agora miała kształt prostokąta, który otoczony był świątyniami i budynkami użyteczności publicznej. Po przekątnej rynku przebiegała Drogą Panatenajską. Na początku V w. p.n.e. w centralnej części tego prostokąta wyznaczono za pomocą kamieni otwartą przestrzeń, którą uważano za święte miejsce o szczególnym znaczeniu dla całej społeczności. Zgodnie z prawem nie mieli tam wstępu ludzie oskarżeni o zabójstwo i inne poważne przestępstwa. Dla potrzeb ludności na rynku znajdowały się tzw. stoa, czyli zadaszone kolumnady, które chroniły przed deszczem lub słońcem. 

Współcześnie Agora to obszar na którym znajdują się ruiny różnych budowli, których fragmenty mogą pochodzić z VI w. p.n.e., a nawet V w. n.e. Z zachodniej części rynku można dostać się na niewielkie wzgórze, na którym wznosi się świątynia Hefajstosa, najlepiej zachowana, ze wszystkich świątyń doryckich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz