niedziela, 17 sierpnia 2014

Wirtualna wycieczka po Atenach

Akropol

Jest to wzgórze które dominuje nad miastem, z monumentalnym kompleksem budowli z okresu antycznego. Akropol został zamieszkany po raz pierwszy w neolicie, tj. około 6000 lat temu. Pierwszymi osadnikami byli Pelazgowie, a później pojawili się na tych terenach Jonowie. Mieszkali w jaskiniach, głównie wzdłuż północnej strony.

W ok. 800 roku p.n.e. wzgórze stało się świętą dzielnicą i służyło kultowi bogini Ateny, patronki miasta. W VI stuleciu p.n.e. Solon i Pizystrat zainicjowali szersze prace budowlane na wzgórzu. Powstała wtedy m.in. świątynia Ateny (tzw. Hekatompedon) i Propyleje. 

Podczas wojny z Persami (480 - 479 r. p.n.e.) Akropol uległ zniszczeniu. Budowle zachowane do dzisiaj pochodzą przeważnie z okresu rządów Peryklesa (460-429 r. p.n.e.). W 429 roku świątynie były zamieniane na prawosławne kościoły, a w czasie tureckiej okupacji Partenon został zamieniony na meczet. Natomiast podczas oblężenia przez Wenecjan w 1687 roku, kilka budynków zostało częściowo zburzonych przez pociski armatnie i pożar, który trwał dwa dni.

Główne obiekty Akropolu połączone są Drogą Świętą, która prowadzi od monumentalnej bramy Propyleje aż do Partenonu. Zwiedzanie wzgórza rozpoczyna się od wschodniej Bramy Beulego.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza